Онлайн плащане

Инструктор групови занимания

Платете за курс за Инструктор групови занимания.

Можете да платите цялата сума или на две равни вноски.

Записването става чрез сайта, като попълните и изпратите Заявлението за обучение.

Заплащането на таксата за обучение може да се извърши:

  • по банков път
Банка: Юробанк България АД
IBAN: BG12BPBI79421016668801
IC код: BPBIBGSF 
  • онлайн, чрез интернет страницата; или
  • в брой, в офиса на академията.Избор на сума
пълна цена: 800.00 лв.
на вноски: 400.00 лв.
Данни за платеца

Име*

e-mail*

Телефон*

Попълнен формуляр за записване (изтеглете от тук)Запознат съм и се съгласявам с Общите условия на Фитнес академия България
Наясно съм, че предоставените лични данни се пазят в съотвествие с Политиката за поверителност
Информация за фактура
Желая да ми бъде издадена фактура