Как да се запиша?

Изисквания към кандидатите:

Всеки от кандидатите е необходимо да представи при записването: 
  • копие от диплома за средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;
  • копие от лична карта или друг документ за самоличност  /данните са изискуеми единствено с административна цел. Атлетик Фитнес ООД гарантира предпазването им от злоупотреба/;
  • медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословно състояние;
  • една паспортна снимка;
  • документ за заплатена такса за обучение или половината от нея в случай, че плащането е по банков път, а не в брой;
  • попълнено Заявление за обучение;
  • попълнена анкета.

Желаещите да се запишат за курса за Персонален треньор трябва да или да имат успешно завършен курс за Фитнес инструктор или Инструктор групови занимания във Фитнес Академия България или друг сертифициран към EREPS доставчик на обучение, или успешно положен изип за удостоверяване на знанията за курс с ниво ІІІ. 


Записването става онлайн - чрез сайта, като попълните и изпратите Заявлението за обучение и приложите изискваните горе документи сканирани на office@fitnesslicense.bg

Можете да се и запишете в офиса ни, който се намира в София, ул. „Лъчезар Станчев" № 5 (Sopharma Business Towers) / Кула А, ет. 4.

Местата за курсовете са ограничени до първите 12 записали се курсисти за съответния курс!


Цени


Цени, валидни от 01 януари, 2019 г.: Цени, валидни до 31.12.2018 г. 


Местата за записване са ограничени до 12 курсисти на курс!

Сумата за курса може да бъде зaплатена и на две равни вноски във времето на обучението - първата при записване, а втората най-късно до началото на практическата част.

Заплащането на таксата за обучение може да се направи:
  • по банков път
  • в брой в офиса на Академията.
  • или онлайн, от ТУКБанкова сметка:
Банка Райфайзенбанк АД
IBAN: BG65 RZBB 9155 1060 3765 18
BIC код: RZBB BGSF

Таксата за обучение на курсист, който след записване и заплащането ѝ или на част от нея онлайн, през интернет страницата на Фитнес академия България, се откаже или прекъсне обучението си, може да бъде възстановена в рамките на 14 (четиринадесет) дена, считано от датата на внасяне на таксата. Таксата на курсист записал се на място, в офиса на Фитнес академия България, не се възстановява.