Курсове

КУРС за Персонален треньор
10.08.2016 г.
Сертификатът, издаван от Фитнес Академия България за Персонален треньор, е за ниво 4, по евроквалификационната рамка EQF и е валиден във всички страни - членски на Европейския съюз.

Успешно завършилите получават регистрация в регистъра на европейските фитнес професионалисти - EREPS,  за ниво 4 - PERSONAL TRAINER.
КУРС за Фитнес инструктор
Сертификатът, издаван от Фитнес Академия България за Фитнес инструктор, е за ниво 3, по евроквалификационната рамка EQF и е валиден във всички страни - членки на Европейския съюз.

Успешно завършилите получават регистрация в регистъра на европейските фитнес професионалисти - EREPS,  за ниво 3 - FITNESS INSTRUCTOR.
КУРС за Инструктор групови занимания
Сертификатът, издаван от Фитнес Академия България за Фитнес инструктор, е за ниво 3, по евроквалификационната рамка EQF и е валиден във всички страни - членки на Европейския съюз.

Успешно завършилите получават регистрация в регистъра на европейските фитнес професионалисти - ЕREPS, за ниво 3 - GROUP FITNESS INSTRUCTOR.