Курсове

ОБУЧЕНИЕ

Теоретичното обучение се провежда изцяло онлайн, което улеснява обучаващите се, тъй като не е необходимо присъствие на място.

Практическото обучение се провежда в групи от максимум 12 души, за по-ефективно обучение. То се ръководи от квалифицирани преподаватели с дългогодишна практика във фитнес индустрията в България в отделните специалности. Практическото обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес академия България в гр. София.


Курсът завършва с полагането на изпит по теория и изпит по практика.

Преминалите успешно изпитите на курсовете получават удостоверения, валидни в България, и сертификати, валидни в ЕС, както 1-годишно членство в Европейския регистър за фитнес професионалисти EREPS.


ОТЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАНЕТО НА ЗАПИСАН КУРС

Всеки курсист има право да отложи завършването на курса най-много с два месеца от датата на приключва на курса, обявена в графика с курсовете за съответната година. По този начин, курсистът трябва да завърши курса най-късно със следващия курс от графика. 

След изтичането на този период, ако прекъсналият курсист желае да продължи да се обучава, то той трябва да започне отначало обучението си, без да му се считат за валидни предишни опити за успешно полагане на изпит, и да заплати нова такса за обучение в пълен размер.


Образец на издаваните удостоверение и европейски сертификати