Аеробика

ГРАФИК 2024


ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Теоретичното обучение се провежда изцяло онлайн, което улеснява обучаващите се, тъй като не е необходимо присъствие на място.
По време на теоретичното обучение курсистите следва да проведат задължителна самостоятелна подготовка. Тя се изразява в провеждането на 30 часа групови занимания, като те трябва да включват нискоинтензивни, средноинтензивни и високоинтензивни класове.

Фитнес Академия България осигурява безплатен достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, за срока на обучението.

Курсистите могат да положат подготовката си и в удобен за тях фитнес център. Тя се удостоверява чрез представяне на попълнен документ, който може да се свали тук
.

ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
След края на теоретичната подготовка, курсистите полагат теоретичен изпит върху учебния материал. Той е под формата на тест и се провежда онлайн.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Практическото обучение се провежда в групи от максимум 10 души, за по-ефективно обучение. Датите се обявяват 30 дни предварително.

То се ръководи от квалифицирани преподаватели с дългогодишна практика във фитнес индустрията в България в отделните специалности.

Практическото обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес Академия България в гр. София.

Курсист, който не може да се яви на насрочените дати за провеждане на практическо обучение за съответния курс, може да го направи на насрочените дати за провеждане на практическо обучение за следващия курс по график за годината.


ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
След края на практическата подготовка курсистите трябва да положат изпит по практика. Той се изразява в провеждането на реална тренировка.

Неиздържалите теоретичния и/или практическия изпит имат право да се явят повторно най-рано след 2 (две) седмици, според изпитните дати насрочени от Фитнес Академия България.

Всяко повторно и следващо явяване на изпит се заплаща и е в размер на 50 лв., която сума трябва да бъде заплатена предварително, преди явяването на кандидата на изпита.


ЗАВЪРШВАНЕ
Курсът завършва с успешното полагане на изпит по теория и изпит по практика.
Курсистът трябва да завърши предвиденото теоретично и практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, в рамките на 6 месеца от датата на записване. В противен случай, той губи правата си на курсист, записан за услуга за Фитнес Академия България по реда на Общи условия на Фитнес Академия България.

​След изтичането на този период, ако прекъсналият курсист желае да продължи да се обучава, то той трябва да започне отначало обучението си, без да му се считат за валидни предишни опити за успешно полагане на изпит, и да заплати нова такса за обучение в пълен размер.

Преминалите успешно изпитите на курса получават удостоверения, валидни в България, и сертификати, валидни в ЕС, както 1-годишно членство в Европейския регистър за фитнес професионалисти 
EREPS.

ЦЕНА
Цената на курса включва:
  • Достъп до онлайн материалите за периода на обучението;
  • Практическата подготовка с преподавател;
  • Безплатен достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес за периода на обучението;
  • Европейски сертификат;
  • Българска диплома (Удостоверение за професионална квалификация); и
  • 1-годишно членство в Европейския регистър на фитнес професионалистите - EREPS.
Цената е 1000 лв. с включен ДДС. Има опция за изплащане, без оскъпяване, на 2 равни вноски.