Как да се запиша?

Изисквания към кандидатите:

Всеки от кандидатите е необходимо да представи при записването: 
  • копие от диплома за средно образование;
  • копие от лична карта или друг документ за самоличност  /данните са изискуеми единствено с административна цел. Атлетик Фитнес ООД гарантира предпазването им от злоупотреба/;
  • медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословно състояние;
  • една паспортна снимка;
  • документ за заплатена такса за обучение или половината от нея в случай, че плащането е по банков път, а не в брой;
  • попълнено Заявление за обучение;
  • попълнена анкета.
Записването става онлайн - чрез сайта, като попълните и изпратите Заявлението за обучение и приложите изискваните горе документи сканирани на office@fitnesslicense.bg

Можете да се и запишете в офиса ни, който се намира в София, ул. „Лъчезар Станчев" № 5 (Sopharma Business Towers) / Кула А, ет. 4.

Желаещите да се запишат за курса за Персонален треньор трябва да или да имат успешно завършен курс за Фитнес инструктор или Инструктор групови занимания във Фитнес aкадемия България или друг сертифициран към EREPS доставчик на обучение, или успешно положен изип за удостоверяване на знанията за курс с ниво ІІІ. 


Местата за курсовете са ограничени до първите 12 записали се курсисти за съответния курс!