Комбиниран курс

ГРАФИК 2024

Комбинираният курс включва курс за Фитнес инструктор (ниво ІІІ) и Персонален треньор (ниво ІV).


ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Теоретичното обучение се провежда изцяло онлайн, което улеснява обучаващите се, тъй като не е необходимо присъствие на място.


ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
След края на теоретичната подготовка, курсистите полагат 2 бр. теоретични изпити. Единият е върху учебния материал за курса за Фитнес инструктор, а вторият - върху материала за Персонален треньор. Изпитите се провеждат онлайн – по интернет и всеки кандидат сам осигурява достъпа си до компютър и интернет връзка.

Фитнес академия България не носи отговорност за неуспешно провеждане на изпит поради слаба интернет връзка или технически неизправности от друго естество на компютъра, от който кандидатът провежда изпита, освен ако причината за неизправността не произлиза от системата на Фитнес Академия България.


ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Практическото обучение се провежда в групи от максимум 10 души, за по-ефективно обучение.
То се ръководи от квалифицирани преподаватели с дългогодишна практика във фитнес индустрията в България в отделните специалности. Практическото обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес академия България в гр. София.

По време на обучението, курсистите следва да проведат самостоятелна подготовка - провеждането на 30 тренировки във фитнес център.

Фитнес академия България осигурява безплатен достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, за срока на обучението.

Курсистите могат да положат подготовката си и в удобен за тях фитнес център.


ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
След края на практическата подготовка курсистите трябва да положат 2 изпита по практика - за Фитнес инструктор и за Персонален треньор.


ЗАВЪРШВАНЕ
Курсът завършва с успешното полагане на изпит по теория и изпит по практика.

Курсистът трябва да завърши предвиденото теоретично и практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, в рамките на 6 месеца от датата на записване. В противен случай, той губи правата си на курсист, записан за услуга за Фитнес академия България по реда на Общи условия на Фитнес академия България.

След изтичането на този период, ако прекъсналият курсист желае да продължи да се обучава, то той трябва да започне отначало обучението си, без да му се считат за валидни предишни опити за успешно полагане на изпит, и да заплати нова такса за обучение в пълен размер.

ЦЕНА
Цената на курса включва:
  • Достъп до онлайн материалите за периода на обучението за курсовете за Фитнес инструктор / Инструктор групови занимания и Персонален треньор;
  • Практическата подготовка с преподавател за 2-та курса;
  • Безплатен достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес за периода на обучение;
  • Европейски сертификат валиден в ЕС, САЩ, Австралия и Нова Зеландия и др.;
  • Българска диплома (Удостоверение за професионална квалификация) за ниво 3; и
  • 1-годишно членство в Европейския регистър на фитнес професионалистите - EREPS, за 2-та завършени курса.
Цената е 2300 лв. с включен ДДС. Има опция за изплащане, без оскъпяване, на 2 или 3 равни вноски.