Курс за Фитнес инструктор

ГРАФИК 2024

Учебна програма за Фитнес инструктор може да свалите тук.

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Теоретичното обучение се провежда изцяло онлайн, което улеснява обучаващите се, тъй като не е необходимо присъствие на място.

ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
След края на теоретичната подготовка, курсистите полагат теоретичен изпит върху учебния материал. Той е под формата на тест и се провежда онлайн.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Практическото обучение се провежда в групи от максимум 10 души, за по-ефективно обучение. То се ръководи от квалифицирани преподаватели с дългогодишна практика във фитнес индустрията в България в отделните специалности. Практическото обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес Академия България в гр. София.
По време на обучението, курсистите следва да проведат самостоятелна подготовка. Тя се изразява в провеждането на 30 тренировки във фитнес център.
Фитнес академия България осигурява безплатен достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, за срока на обучението.
Подготовката се удостоверява чрез представяне на попълнен документ, който може да се свали
тук.

1. Присъствено практическо обучение
Присъственото практическо обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес Академия България в гр. София. То се ръководи от преподавателите на Академията и присъствието е задължително. Практиката е с продължителност от 5 последователни дни.ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
След края на практическата подготовка курсистите трябва да положат изпит по практика.
Преди изпита, се провежда среща с преподавател, заедно с цялата група от курсисти записани за съответния курс, на която всеки може да зададе своите въпроси. В допълнение, на тази среща се обобщава практическата подготовка от преподавателя. Изпитът представлява решаване на тренировъчен казус – провеждане на тренировка на случаен клиент със специфични възрастови и физически особености.
Практическият изпит се провежда на място – в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, кула А, ет. 2.

Неиздържалите теоретичния и/или практическия изпит имат право да се явят повторно най-рано след 2 седмици, според изпитните дати насрочени от Фитнес Академия България. Всяко повторно и следващо явяване на изпит се заплаща и е в размер на 50 лв., която сума трябва да бъде заплатена предварително, преди явяването на кандидата на изпита.


ЗАВЪРШВАНЕ
Курсът завършва с успешното полагане на изпит по теория и изпит по практика.

Курсистът трябва да завърши предвиденото теоретично и практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, в рамките на 6 месеца от датата на записване. В противен случай, той губи правата си на курсист, записан за услуга за Фитнес Академия България по реда на Общи условия на Фитнес Академия България.

След изтичането на този период, ако прекъсналият курсист желае да продължи да се обучава, то той трябва да започне отначало обучението си, без да му се считат за валидни предишни опити за успешно полагане на изпит, и да заплати нова такса за обучение в пълен размер.

Преминалите успешно изпитите на курса получават удостоверения, валидни в България, и сертификати, валидни в ЕС, както 1-годишно членство в Европейския регистър за фитнес професионалисти EREPS.


ЦЕНА
Цената на курса включва:
  • Достъп до онлайн материалите за периода на обучението;
  • Практическата подготовка с преподавател;
  • Безплатен достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес за периода на обучението;
  • Европейски сертификат валиден в ЕС, САЩ, Австралия и Нова Зеландия и др.;
  • Българска диплома (Удостоверение за професионална квалификация); и
  • 1-годишно членство в Европейския регистър на фитнес професионалистите - EREPS.
Цената е 1000 лв. с включен ДДС. Има опция за изплащане, без оскъпяване, на 2 равни вноски.