Курс за Персонален треньор

ГРАФИК 2024
Учебна програма за Персонален треньор можете да свалите тук

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Теоретичното обучение се провежда изцяло онлайн, което улеснява обучаващите се, тъй като не е необходимо присъствие на място.

ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
След края на теоретичната подготовка, курсистите полагат теоретичен изпит върху учебния материал. Този изпит се провежда онлайн – по интернет и всеки кандидат сам осигурява достъпа си до компютър и интернет връзка.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Практическото обучение се провежда в групи от максимум 10 души, за по-ефективно обучение. То се ръководи от квалифицирани преподаватели с дългогодишна практика във фитнес индустрията в България в отделните специалности. Практическото обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес Академия България в гр. София.

Фитнес Академия България осигурява безплатен достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, за срока на обучението.

Курсистите могат да положат подготовката си и в удобен за тях фитнес център.

1. Присъствено практическо обучение
Присъственото практическо обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес Академия България в гр. София. То се ръководи от преподавателите на Академията и присъствието е задължително. Практиката е с продължителност до 2 седмици.


ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
След края на практическата подготовка курсистите трябва да положат изпит по практика.
Преди изпита, се провежда среща с преподавател, заедно с цялата група от курсисти записани за съответния курс, на която всеки може да зададе своите въпроси. В допълнение, на тази среща се обобщава практическата подготовка от преподавателя.

Той представлява изготвяне на тренировъчен план и хранителен режим за даден клиент, последвано от проследяване на изпълнението на част тренировъчната програма от клиента. При последното, упражненията само се маркират, без да се изпълняват всички серии и повторения.

Практическият изпит се провежда на място – в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, кула А, ет. 2.
Неиздържалите теоретичния и/или практическия изпит имат право да се явят повторно най-рано след 2  седмици, според изпитните дати насрочени от Фитнес Академия България.

Всяко повторно и следващо явяване на изпит се заплаща и е в размер на 50 лв., която сума трябва да бъде заплатена предварително, преди явяването на кандидата на изпита.


ЗАВЪРШВАНЕ
Курсът завършва с успешното полагане на изпит по теория и изпит по практика.

Курсистът трябва да завърши предвиденото теоретично и практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, в рамките на 6 месеца от датата на записване. В противен случай, той губи правата си на курсист, записан за услуга за Фитнес академия България по реда на Общи условия на Фитнес Академия България.

След изтичането на този период, ако прекъсналият курсист желае да продължи да се обучава, то той трябва да започне отначало обучението си, без да му се считат за валидни предишни опити за успешно полагане на изпит, и да заплати нова такса за обучение в пълен размер.

Преминалите успешно изпитите на курса получават европейски сертификат, валиден в ЕС, САЩ, Австралия и Нова Зеландия и др. и 1-годишно членство в Европейския регистър за фитнес професионалисти 
EREPS.

ЦЕНА
Цената на курса включва:
  • Достъп до онлайн материалите за периода на обучението;
  • Практическата подготовка с преподавател;
  • Безплатен достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес за периода на обучението;
  • Европейски сертификат валиден в ЕС, САЩ, Австралия и Нова Зеландия и др.; и
  • 1-годишно членство в Европейския регистър на фитнес професионалистите - EREPS.
Цената е 1800 лв. с включен ДДС. Има опция за изплащане, без оскъпяване, на 3 равни вноски.​