Курсове

Курс за Персонален треньор
10.08.2016 г.
Сертификатът, издаван от Фитнес академия България за Персонален треньор, е за ниво 4, по европейската квалификационна рамка и е валиден във всички страни-членки на Европейския съюз.

Успешно завършилите получават регистрация в Европейския регистър на професионалните треньори - EREPS, за ниво 4 - Personal Trainer.
КУРС за Инструктор групови занимания
Сертификатът, издаван от Фитнес академия България за Фитнес инструктор, е за ниво 3, по европейската квалификационна рамка и е валиден във всички страни-членки на Европейския съюз.

Успешно завършилите получават регистрация в Европейския регистър на професионалните треньори - EREPS, за ниво 3 - Group Fitness Instructor.
Курс за Фитнес инструктор
Сертификатът, издаван от Фитнес академия България за Фитнес инструктор, е за ниво 3, по европейската квалификационна рамка и е валиден във всички страни-членки на Европейския съюз.

Успешно завършилите получават регистрация в Европейския регистър на професионалните треньори - EREPS, за ниво 3 - Fitness Instructor.