Курсове

ОБУЧЕНИЕ

Теоретичното обучение се провежда изцяло онлайн, което улеснява обучаващите се, тъй като не е необходимо присъствие на място.

Практическото обучение се провежда в групи от максимум 12 души, за по-ефективно обучение. То се ръководи от квалифицирани преподаватели с дългогодишна практика във фитнес индустрията в България в отделните специалности. Практическото обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес Академия България в гр. София.


Курсът завършва с полагането на изпит по теория и изпит по практика.

Преминалите успешно изпитите на курсовете получават удостоверения, валидни в България, и сертификати, валидни в ЕС, както 1-годишно членство в Европейския регистър за фитнес професионалисти EREPS.


ОТЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАНЕТО НА ЗАПИСАН КУРС

Курсистът трябва да завърши предвиденото теоретично и практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, в рамките на 4 месеца от датата на записване. В противен случай, той губи правата си на курсист, записан за услуга за Фитнес академия България по реда на Общи условия на Фитнес академия България.

След изтичането на този период, ако прекъсналият курсист желае да продължи да се обучава, то той трябва да започне отначало обучението си, без да му се считат за валидни предишни опити за успешно полагане на изпит, и да заплати нова такса за обучение в пълен размер.


Образец на издаваните удостоверение и европейски сертификати