Онлайн плащане

Персонален треньор

Записването става, като попълните и изпратите на office@fitnesslicense.bg Заявлението за обучение и заплатите част или цялата такса на курса.

Заплащането на таксата за обучение може да се извърши:

  • С карта - след изпращане на данните от образеца по-долу;
  • По банков път
Банка: Юробанк България АД
Титуляр: Атлетик Фитнес ООД
IBAN: BG12 BPBI 7942 1016 6688 01 
  • В брой, в офиса на Академията - гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" 5, кула А, ет. 4. Моля заявете своето посещение в офиса, като предварително се обадите на телефон 0889 140 264.Избор на сума
пълна цена: 1620.00 лв.
на вноски: 810.00 лв.
Данни за платеца

Име*

e-mail*

Телефон*

Попълнен формуляр за записване (изтеглете от тук)Запознат съм и се съгласявам с Общите условия на Фитнес академия България
Наясно съм, че предоставените лични данни се пазят в съотвествие с Политиката за поверителност
Информация за фактура
Желая да ми бъде издадена фактура