Цени
Сумата за курса може да бъде зaплатена и на две равни вноски във времето на обучението - първата при записване, а втората най-късно до началото на практическата част.

Заплащането на таксата за обучение може да се направи:
  • по банков път
  • в брой в офиса на Академията.
  • или онлайн, от ТУК


 

Банкова сметка:
Банка Райфайзенбанк АД
IBAN: BG65 RZBB 9155 1060 3765 18
BIC код: RZBB BGSF