За нас

Фитнес Академия България е първата и единствена лицензирана българска академия за фитнес инструктори издаваща европейски сертификат. Ние, основателите й, имаме над 25-годишен опит във фитнес индустрията в България, работейки непрестанно за развитието на бранша.

Основавайки се на този опит, очертахме няколко основни предпоставки за създаването на Фитнес Академия България:
  • Желанието ни да допринесем за създаването на високо квалифицирани професионалисти във фитнес индустрията;
  • липсата на акредитирана институция, която да предлага качествени образователни програми на хора, желаещи да работят в областта на фитнеса;
  • липсата на програми за образование и обучение, съответстващи на изискванията и стандартите на Европейската квалификационна рамка (EQF), в професионалната област "Спорт – фитнес".


Постижения

След 13-годишната работа на Фитнес Академия България с гордост можем да заявим, че сме​:
  • Обучили и сертифицирали стотици фитнес професионалисти, които са се реализирали в страната или чужбина.
  • Разработили свои обучителни програми, които актуализираме и усъвършенстваме периодично.
  • Единствената българска спортна академия за професионално обучение, която предлага онлайн теоретично обучение.
  • Първият Център за професионално обучение, получил лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение /виж Регистър на лицензираните ЦПО/;
  • Първата българска академия за фитнес професионалисти получила акредитация от EuropeActive (бившата Европейска асоциация за здраве и фитнес) и нашите дипломи са признати във всички страни-членки на ЕС, САЩ, Русия, Австралия, ОАЕ и много други държави по света.
  • Единствената българска академия получила акредитация от EuropeActive и нашите дипломи са признати във всички страни-членки на ЕС /виж Европейски лицензирани ЦПО/.


Лицензирани сме от