Prices
Сумата за курса може да бъде зaплатена и на две равни вноски във времето на обучението - първата при записване, а втората най-късно до началото на практическата част.

Заплащането на таксата за обучение може да се направи:
  • по банков път
  • в брой в офиса на Академията.
  • или онлайн, от ТУКБанкова сметка:
Банка Юробанк България АД
IBAN: BG12 BPBI 7942 1016 6688 01
BIC код: BPBI BGSF